Főoldal Kapcsolat Oldaltérkép Legyen a kezdőlapom Kedvencekhez
English
Bemutatkozás
Háttérinformáció
Kapcsolódó projektek
IKUT
Munkacsoportok
Rendezvényeink
Kapcsolódó linkek
Partnereink
Média
Geotermia
Dokumentumok
Kutatás jelentések
International Conference
Fenntartás
LENERG Létesítményenergetikai Klaszter
EGSL projekt
Debreceni Egyetem
DE MK

Háttérinformáció

Az energiaszektor legáltalánosabb célja és feladata a társadalmi- gazdasági fejlődéshez szükséges energiák megbízható, gazdaságos és környezetet kímélő szolgáltatása. Az energia olyan szervesen és sokszínűen épült be mind a termelőszférába, mind a lakosság fogyasztásába, életmódjába, hogy szerepe, jelentősége sok vonatkozásban meghatározó, stratégiai jelentőségű. A folyamat természetéből és jellegéből következően az energiaköltségeknek a teljes ráfordításon belüli csökkenő irányzatával szemben, minél fejlettebb egy gazdaság, minél magasabb a lakosság életszínvonala annál nagyobb jelentőségű az energiaszolgáltatás stabil, kiegyensúlyozott volta, hiszen az estleges ellátászavarokból fakadó közvetlen és főképpen a közvetett veszteségek az energiaköltségeknek nagyságrendileg nagyobbak lehetnek. Ebből adódik, hogy a modern gazdaságokban az energiaszektorral szemben támasztott legfőbb követelmény, amelyet az energiapolitikában hangsúlyosan fogalmaznak meg és az energiakoncepcióba rögzítenek az ellátásbiztonság.

Az utóbbi évtizedekben egyre világosabbá válik, hogy az eddigi gazdasági növekedés komoly környezeti változásokat indított el. Világméretekben erősödnek a környezetvédelemmel kapcsolatos követelmények és szempontok, a természetre káros kibocsátásokat korlátozó, szabályozó nemzetközi megállapodások születnek. Miután az energiaszektor jellegéből és sajátosságából fakadóan a természettel igen szoros kapcsolatban működik a környezeti ártalmak egyik fő termelője is. Ezért a jövőre irányuló energiapolitika és energiakoncepció megkerülhetetlen szerves része az egészséges és tiszta környezet érvényesítése, a környezeti szempontok prioritásaként való rögzítése. Mindezek alapján a magyar energiakoncepciónak a legfontosabb célkitűzése, hogy a hosszú távú szempontokat is mérlegelve harmonizálja az ellátásbiztonság, a gazdaságosság és a környezetvédelem sokszor egymásnak feszülő ellentmondásait. Olyan energiatermelő rendszerekre van szükség tehát, amely a kívánatos, a közösség által elvárt ellátásbiztonságot, valamint az EU direktívákból és a nemzetközi szerződésekben vállalt környezeti követelményeket a társadalom által még vállalható költségszint mellett még teljesíteni képesek.
Az Európai Unió országaiban az energiafogyasztás folyamatosan növekszik. Ezekben az országokban a fosszilis energiahordozó készletek kifogyóban vannak és már régóta nem fedezik a szükséges energiaigényt. Ennek megfelelően az Unió importra szorul ezen a területen. Magyarország például az összes felhasznált kőolaj több mint 80%-át a földgáznak pedig csaknem 70%-át importálja. Az Európai Unió importfüggőségének csökkentése érdekében az Európai Parlament és Tanács számos olyan Direktívát fogadott el, amelyeknek elsődleges célja az energiaigények csökkentése. Ugyanakkor a megújuló energiaforrások minél nagyobb százalékban kell részt vegyenek az egyes országok energiamérlegében. Magyarországon a megújuló energiaforrások jelenleg közel 4%-át fedezik az ország összes energiafelhasználásának.

A Kormány elkövetkező időszakra vállalta a megújuló energiaforrások százalékos arányának a növelését. A 2008.01.23-án tett vállalás szerint 2020-ig az arány Magyarországon eléri a 13%-ot. A megújuló energiaforrások a Kormány által kidolgozott energiapolitikai stratégiában indikátorként szerepelnek.

A projekt egy innovatív kutatói team létrehozását tűzi ki célul. A kutatások a geotermikus rendszerek integrált modellezésére fókuszálnak. Magyarország kiváló lehetőségekkel rendelkezik a geotermikus energiaforrások tekintetében, azonban ezek kihasználtsága igen alacsony, illetve egyoldalú. Ez köszönhető annak is, hogy a több ezer méter mélyen fekvő szilárd és folyadék halmazállapotban található energiatároló közegek, a kitermelési módszerek és lehetőségek, a fenntarthatóság egyáltalán nem vagy csak részben ismertek. Természetesen nagy mennyiségű adattal rendelkezik az ország a víztartó és hővezetés szempontjából lényeges földtani képződmények tekintetében, de ezek az adatok még nem vagy csak részben voltak kiértékelve a tárolt energia szempontjából. A termálvíz, mint hőhordozó, egy agresszív közeg, ami nagymértékben bonyolítja a rendszereket, növeli a költségeket és az előforduló meghibásodások a rendszer működési megbízhatóságát csökkentik.

A projekt kutatási tevékenységeinek elvégzése után ismertek lesznek mindazok a vegyi-, hő-, áramlástani-, mechanikai-, energetikai- és környezeti folyamatokat modellező matematikai függvények, amelyek a geotermikus rendszerekben végbemenő dinamikus változásokat leírják. Ezen matematikai függvények felhasználásával és analitikus vagy numerikus megoldásával, gyakorlatilag megvalósítható a geotermikus rendszer egész életciklusra vetített integrált modellezése.
A modellezés nyújtotta lehetőségek számtalanok: energiatárolókban az energetikai utánpótlódás számítása, a kitermelt energia változása, a termálvíz fizikai és kémiai jellemzőinek változása, a rendszerben végbemenő fizikai és kémiai folyamatok időbeli lefutásának ismerete, a rendszer elemeiben, illetve a felhasznált anyagokban végbemenő változások ismerete. Mindezek az eredmények felhasználhatók a geotermikus rendszerek fenntarthatóságának biztosításához, hatékonyságuk növeléséhez.
Elkerülhetőek lesznek azok az esetek, amikor egy több százmilliós beruházás nem nyújtja a várt eredményt. Ez napjainkban sajnos megtörténik, mivel a geotermikus rendszereket sokszor szinte kísérleti rendszereknek építik. Van, amikor ezek a rendszerek működnek van, azonban amikor nem. Ez természetese azért van, mert jelenleg nincs kifejlesztve olyan modell, ami a geotermikus rendszereket integráltan (energiaforrás-kitermelő, fogyasztó és visszasajtoló rendszer-környezet) modellezné.
Az alapkutatások alapján olyan anyagokat, berendezéseket, optimalizálási eljárásokat, tervezési módszereket fejlesztünk ki a továbbiakban elvégzett alkalmazott kutatások során, amelyek a geotermikus rendszereket üzemeltető cégek számára kézzel fogható hasznot jelentenek, ezért várhatóan ezeket a fejlesztéseket pénzügyileg támogatni fogják.


Készítette a Colour-System Digital Studio Készítette a Colour-System Digital StudioKészítette a Colour-System Digital StudioKészítette a Colour-System Digital Studio
Copyright © 2009 GEOREN. Minden jog fenntartva.